Werkwijze start met keukentafelgesprek

khf_3552header

 

 

 

 

 

 

 

Vrijblijvend keukentafelgesprek

Voor wie een ‘officiële’ afspraak nog wat te vroeg vindt, is het mogelijk om een afspraak te maken voor een keukentafelgesprek. Dat keukentafelgesprek kan plaatsvinden bij u of bij thuis. Ik sta u geheel vrijblijvend te woord en de koffie of thee staat klaar.

Beschrijving werkwijze

Wanneer gewenst, ontvangt u een offerte met een opgave van de uit te voeren werkzaamheden met duidelijke afspraken wie wat doet. Zo mogelijk maken we een inschatting van het aantal te besteden uren. Als u vervolgens aan mij de opdracht toevertrouwt, rapporteer ik over de voortgang en de urenbesteding. Daarbij doe ik waar nodig een beroep op uw actieve betrokkenheid. Indien gewenst begeleid ik u bij de voorbereiding op het inschakelen van specialisten zoals een notaris, fiscalist en/of jurist.

Opdracht
Bij afronding van de opdracht vindt een evaluatiegesprek plaats en ontvangt u een overzichtelijk dossier inclusief een toelichting en verantwoording van de urenbesteding en verrichte werkzaamheden.

Orientate

Voor een kennismakingsgesprek en nadere toelichting op mijn werkwijze kunt u een afspraak maken voor een bezoek aan mijn kantoor of bij u thuis. In een oriënterend gesprek kunt u in alle rust uw persoonlijke situatie uiteen zetten en maken we een inventarisatie van wat er moet gebeuren en wat ik daarin voor u kan betekenen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Wilt u van gedachten wisselen over de mogelijkheden met betrekking tot uw eigen nalatenschap? Wenst u begeleiding bij eventuele vervolgstappen? Bent u op zoek naar informatie over erven, doen en (na)laten? Vraag mij dan gerust naar de mogelijkheden.

Bekijk ook de informatie over:
Regel uw nalatenschap nu voor later
Wat te doen bij overlijden
Hulp bij afhandelen erfenis
Coöperatie Gaande-weg

Praktijk voor nalatenschapscoaching: bel 06 5178 5625 voor een vrijblijvende afspraak.

André Post is lid van Coöperatie Gaande-weg en beschikt daarmee over een breed kennisnetwerk