Werkwijze

khf_3552headerWerkwijze en afspraak maken

Voor een kennismakingsgesprek en nadere toelichting op mijn werkwijze kunt u een afspraak maken voor een bezoek aan mijn kantoor of bij u thuis. In een oriënterend gesprek kunt u in alle rust uw persoonlijke situatie uiteen zetten en maken we een inventarisatie van wat moet gebeuren en wat ik daarin voor u kan betekenen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Offerte en beschrijving werkwijze

Desgewenst ontvangt u een offerte met een opgave van de uit te voeren werkzaamheden met duidelijke afspraken wie wat doet. Zo mogelijk maken we een inschatting van het aantal te besteden uren. Als u vervolgens aan mij de opdracht toevertrouwt, rapporteer ik over de voortgang, de urenbesteding  en waar nodig doe ik een beroep op uw actieve betrokkenheid. Indien gewenst begeleid ik u bij de voorbereiding op het inschakelen van specialisten zoals een notaris, fiscalist en/of jurist.

Opdracht
Bij afronding van de opdracht vindt een evaluatiegesprek plaats en ontvangt u een overzichtelijk dossier inclusief een toelichting en verantwoording van de urenbesteding en verrichte werkzaamheden. Als geregistreerd nalatenschapscoach voldoe ik aan de gedragscode, waaronder geheimhouding en aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Nalatenschapscoaching helpt

Wilt u van gedachten wisselen over de mogelijkheden met betrekking tot uw eigen nalatenschap? Wenst u begeleiding bij eventuele vervolgstappen? Bent u op zoek naar informatie over erfgename, erven, doen en (na)laten? Vraag naar de mogelijkheden.

Afspraak voor een vrijblijvend keukentafelgesprek

Voor wie een ‘officiële’ afspraak nog wat te vroeg vindt, maak dan een vrijblijvende afspraak bij mij aan de keukentafel. Ik sta u geheel vrijblijvend te woord en de koffie of thee staat klaar.

André (A.L.A.) Post (erkend nalatenschapscoach)
Schepenveld 44
3891 ZK Zeewolde (Flevoland)
Mobiel: 06 51 78 56 25
E-mail: andre@andrepost.nl
Kamer van Koophandel inschrijfnummer: 39056671
BTW nummer: NL 8034.66.183.B.01

Bekijk ook de informatie over:
Regel uw nalatenschap nu voor later
Wat te doen bij overlijden
Hulp bij afhandelen erfenis